Vysílání IFK v síti Nej TV Třinec

Třinecký magazín, Sport, Bystřické minuty
2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:00
premiéra v pátek v 17:00
Těšínské minuty
3:00, 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 24:00
premiéra v úterý v 18:00
Videotext
1:00, 4:00, 7:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00

Archiv IFK TV rok 2024

březen: 1.4. - 7.4. 25.3. - 31.3. 18.3. - 24.3. 11.3. - 17.3. 4.3. - 10.3. 26.2. - 3.3.

únor: 19.2. - 25.2. 12.2. - 18.2. 5.2. - 11.2. 29.1. - 4.2.

leden: 22.1. - 28.1. 15.1. - 21.1. 8.1. - 14.1. 1.1. - 7.1.

Archiv IFK TV rok 2023

prosinec: 25.12. - 31.12. 18.12. - 24.12. 11.12. - 17.12. 4.12. - 10.12. 27.11. - 3.12.

listopad: 20.11. - 26.11. 13.11. - 19.11. 6.11. - 12.11. 30.10. - 5.11.

říjen: 22310. - 29.10. 16.10. - 22.10. 9.10. - 15.10. 2.10. - 8.10.

září: 25.9. - 1.10. 18.9. - 24.9. 11.9. - 17.9. 4.9. - 10.9. 28.8. - 3.9.

srpen: 21.8. - 27.8. 7.8. - 13.8.

červenec: 24.7. - 30.7. 10.7. - 16.7.

červen: 26.6. - 2.7. 19.6. - 25.6. 12.6. - 18.6. 5.6. - 11.6. 29.5. - 4.6.

květen: 22.5. - 28.5. 15.5. - 21.5. 8.5. - 14.5. 1.5. - 7.5.

duben: 24.4. - 30.4. 17.4. - 23.4. 10.4. - 16.4. 3.4. - 9.4.

březen: 24.3. - 2.4. 20.3. - 26.3. 13.3. - 19.3. 6.3. - 12.3. 27.2. - 5.3.

únor: 20.2. - 26.2. 13.2. - 19.2. 6.2. - 12.2. 30.1. - 5.2.

leden: 23.1. - 29.1. 16.1. - 22.1. 9.1. - 15.1. 2.1. - 8.1.

Archiv IFK TV rok 2022

prosinec: 26.12. - 1.1. 19.12. - 25.12. 12.12. - 18.12. 5.12. - 11.12. 28.11. - 4.12.

listopad: 21.11. - 27.11. 14.11. - 20.11. 7.11. - 13.11. 31.10. - 6.11.

říjen: 24.10. - 30.10. 17.10. - 23.10. 10.10. - 16.10. 3.10. - 9.10.

září: 26.9. - 2.10. 19.9. - 25.9. 12.9. - 18.9. 5.9. - 11.9. 29.8. - 4.9.

srpen: 22.8. - 28.8. 15.8. - 21.8. 8.8. - 14.8. 1.8. - 7.8.

červenec: 25.7. - 31.7. 18.7. - 24.7. 11.7. - 17.7. 4.7. - 10.7. 27.6. - 3.7.

červen: 20.6. - 26.6. 13.6. - 19.6. 6.6. - 12.6. 30.5. - 5.6.

květen: 23.5. - 29.5. 16.5. - 22.5. 9.5. - 15.5. 2.5. - 8.5.

duben: 25.4. - 1.5. 18.4. - 24.4. 11.4. - 17.4. 4.4. - 10.4. 28.3. - 3.4.

březen: 21.3. - 27.3. 14.3. - 20.3. 7.3. - 13.3. 28.2. - 6.3.

únor: 21.2. - 27.2. 14.2. - 20.2. 7.2. - 13.2. 31.1. - 6.2.

leden: 24.1. - 30.1. 17.1. - 23.1. 10.1. - 16.1. 3.1. - 9.1.

Archiv IFK TV rok 2021

prosinec: 27.12. - 2.1. 20.12. - 26.12. 13.12. - 19.12. 6.12. - 12.12. 29.11. - 5.12.

listopad: 22.11. - 28.11. 15.11. - 21.11. 8.11. - 14.11. 1.11. - 7.11.

říjen: 25.10. - 31.10. 18.10. - 24.10. 11.10. - 17.10. 4.10. - 10.10. 27.9. - 3.10.

září: 20.9. - 26.9. 13.9. - 19.9. 6.9. - 12.9. 30.8. - 5.9.

srpen: 23.8. - 29.8. 16.8. - 22.8. 9.8. - 15.8. 2.8. - 8.8.

červenec: 26.7. - 1.8. 19.7. - 25.7. 12.7. - 18.7. 5.7. - 11.7. 28.6. - 4.7.

červen: 21.6. - 27.6. 14.6. - 20.6. 7.6. - 13.6. 31.5. - 6.6.

květen: 24.5. - 30.5. 17.5. - 23.5. 10.5. - 16.5. 3.5. - 9.5.

duben: 26.4. - 2.5. 19.4. - 25.4. 12.4. - 18.4. 5.4. - 11.4. 29.3. - 4.4.

březen: 22.3. - 28.3. 15.3. - 21.3. 8.3. - 14.3. 1.3. - 7.3.

únor: 22.2. - 28.2. 15.2. - 21.2. 8.2. - 14.2. 1.2. - 7.2.

leden: 25.1. - 31.1. 18.1. - 24.1. 11.1. - 17.1. 4.1. - 10.1. 28.12. - 3.1.

Archiv IFK TV rok 2020

prosinec: 21.12. - 27.12. 14.12. - 20.12. 7.12. - 13.12. 30.11. - 6.12.

listopad: 23.11. - 29.11. 16.11. - 22.11. 9.11. - 15.11. 2.11. - 8.11.

říjen: 26.10. - 1.11. 19.10. - 25.10. 12.10. - 18.10. 5.10. - 11.10. 28.9. - 4.10.

září: 21.9. - 27.9. 14.9. - 20.9. 7.9. - 13.9. 31.8. - 6.9.

srpen: 24.8. - 30.8. 17.8. - 23.8. 10.8. - 16.8. 3.8. - 9.8.

červenec: 27.7. - 2.8. 20.7. - 26.7. 20.7. - 26.7. 13.7. - 19.7. 6.7. - 12.7. 29.6. - 5.7.

červen: 22.6. - 28.6. 15.6. - 21.6. 8.6. - 14.6. 1.6. - 7.6.

květen: 25.5. - 31.5. 18.5. - 24.5. 11.5. - 17.5. 4.5. - 10.5. 27.4. - 3.5.

duben: 20.4. - 26.4. 13.4. - 19.4. 6.4. - 12.4. 30.3. - 5.4.

březen: 23.3. - 29.3. 16.3. - 22.3. 9.3. - 15.3. 2.3. - 8.3.

únor: 24.2. - 1.3. 17.2. - 23.2. 10.2. - 16.2. 3.2. - 9.2.

leden: 27.1. - 2.2. 20.1. - 26.1. 13.1. - 19.1. 6.1. - 12.1. 30.12. - 5.1.

Archiv IFK TV rok 2019

prosinec: 23.12. - 29.12. 16.12. - 22.12. 9.12. - 15.12. 2.12. - 8.12.

listopad: 25.11. - 1.12. 18.11. - 24.11. 11.11. - 17.11. 4.11. - 10.11. 28.10. - 3.11.

říjen: 21.10. - 27.10. 14.10. - 20.10. 7.10. - 13.10. 30.9. - 6.10.

září: 23.9. - 29.9. 16.9. - 22.9. 9.9. - 15.9. 2.9. - 8.9.

srpen: 19.8. - 25.8. 5.8. - 11.8.

červenec: 22.7. - 28.7. 8.7. - 14.7.

červen: 24.6. - 30.6. 17.6. - 23.6. 10.6. - 16.6. 3.6. - 9.6.

květen: 27.5. - 2.6. 20.5. - 26.5. 13.5. - 19.5. 6.5. - 12.5. 29.4. - 5.5.

duben: 22.4. - 28.4. 15.4. - 21.4. 8.4. - 14.4. 1.4. - 7.4.

březen: 25.3. - 31.3. 18.3. - 24.3. 11.3. - 17.3. 4.3. - 10.3. 25.2. - 3.3.

únor: 18.2. - 24.2. 11.2. - 17.2. 4.2. - 10.2. 28.1. - 3.2.

leden: 21.1. - 27.1. 14.1. - 20.1. 7.1. - 13.1. 31.12. - 6.1.

Archiv IFK TV rok 2018

prosinec: 24.12. - 30.12. 17.12. - 23.12. 10.12. - 16.12. 3.12. - 9.12.

listopad: 26.11. - 2.12. 19.11. - 25.11. 12.11. - 18.11. 5.11. - 11.11. 29.10. - 4.11.

říjen: 22.10. - 28.10. 15.10. - 21.10. 8.10. - 14.10. 1.10. - 7.10.

září: 24.9. - 30.9. 17.9. - 23.9. 10.9. - 16.9.

srpem: 27.8. - 2.9. 20.8. - 26.8. 6.8. - 12.8.

červenec: 23.7. - 29.7. 9.7. - 15.7.

červen: 25.6. - 1.7. 18.6. - 24.6. 11.6. - 17.6. 4.6. - 10.6. 28.5. - 3.6.

květen: 21.5. - 27.5. 14.5. - 20.5. 7.5. - 13.5. 30.4. - 6.5

duben: 23.4. - 29.4. 16.4. - 22.4. 9.4. - 15.4. 2.4. - 8.4.

březen: 26.3. - 1.4. 12.3. - 18.3. 5.3. - 11.3. 26.2. - 4.3.

únor: 19.2. - 25.2. 12.2. - 18.2. 5.2. - 11.2. 29.1. - 4.2.

leden: 22.1. - 28.1. 15.1. - 21.1. 8.1. - 14.1. 1.1. - 7.1.

Archiv IFK TV rok 2017

prosinec: 25.12. - 31.12. 18.12. - 24.12. 11.12. - 17.12. 4.12. - 10.12. 27.11. - 3.12.

listopad: 20.11. - 26.11. 13.11. - 19.11. 6.11. - 12.11. 30.10. - 5.11.

říjen: 23.10. - 29.10. 16.10. - 22.10. 9.10. - 15.10. 2.10. - 8.10.

září: 25.9. - 1.10. 18.9. - 24.9. 11.9. - 17.9. 4.9. - 10.9. 28.8. - 3.9.

srpen: 21.8. - 27.8. 7.8. - 13.8.

červenec: 24.7. - 30.7. 10.7. - 16.7.

červen: 26.6. - 2.7. 19.6. - 25.6. 12.6. - 18.6. 5.6. - 11.6. 29.5. - 4.6.

květen: 22.5. - 28.5.15.5. - 21.5. 8.5. - 14.5. 1.5. - 7.5.

duben: 24.4. - 30.4. 17.4. - 23.4. 10.4. - 16.4. 3.4. - 9.4.

březen: 28.3. - 2.4. 20.3. - 27.3. 13.3. - 19.3. 6.3. - 12.3. 27.2. - 5.3.

únor: 20.2. - 26.2. 13.2. - 19.2. 6.2. - 12.2. 30.1. - 5.2.

leden: 23.1. - 29.1. 16.1. - 22.1. 9.1. - 15.1. 2.1. - 8.1.

Archiv IFK TV rok 2016

prosinec: 26.12. - 1.1. 19.12. - 25.12. 12.12. - 18.12. 5.12. - 11.12. 28.11. - 4.12.

listopad: 21.11. - 27.11. 14.11. - 20.11. 7.11. - 13.11. 31.10. - 6.11.

říjen: 24.10. - 30.10. 17.10. - 23.10. 10.10. - 16.10. 3.10. - 9.10.

září: 26.9. - 2.10. 19.9. - 25.9. 12.9. - 18.9. 5.9. - 11.9. 29.8. - 4.9.

srpen: 22.8. - 28.8 15.8. - 21.8 8.8. - 14.8 1.8. - 7.8

červenec: 25.7. - 31.7 18.7. - 24.7 11.7. - 17.7 4.7. - 10.7 27.6. - 3.7

červen: 20.6. - 26.6 13.6. - 19.6 6.6. - 12.6 30.5. - 5.6

květen: 23.5. - 29.5 16.5. - 22.5 9.5. - 15.5 2.5. - 8.5

duben: 25.4. - 1.5 18.4. - 24.4. 11.4. - 17.4. 4.4. - 10.4. 28.3. - 3.4.

březen: 21.3. - 27.3. 14.3. - 20.3. 7.3. - 13.3. 9.2. - 6.3.

únor: 22.2. - 28.2. 15.2. - 21.2. 8.2. - 14.2. 1.2. - 7.2.

leden: 25.1. - 31.1. 18.1. - 24.1. 11.1. - 17.1. 4.1. - 10.1. 28.12.2015 - 3.1.2016

Archiv IFK TV rok 2015

prosinec: 21.12 - 27.12. 14.12 - 20.12. 7.12 - 13.12. 30.11 - 6.12.

listopad: 23.11 - 29.11. 16.11 - 22.11. 9.11 - 15.11. 2.11 - 8.11.

říjen: 26.10 - 1.11. 19.10 - 25.10. 12.10 - 18.10. 5.10 - 11.10. 28.9 - 4.10.

září: 21.9. - 27.9. 14.9. - 20.9. 7.9. - 13.9. 31.8 - 6.9.

srpen: 24.8 - 30.8. 10.8 - 16.8.

červenec: 27.7 - 2.8. 13.7 - 19.7. 29.6 - 5.7.

červen: 22.6 - 28.6. 15.6 - 21.6. 8.6 - 14.6. 1.6 - 7.6.

květen: 25.5 - 31.5. 18.5 - 24.5. 11.5 - 17.5. 4.5 - 10.5.

duben: 27.4 - 3.5. 20.4 - 26.4. 13.4 - 19.4. 6.4 - 12.4. 30.3 - 5.4.

březen: 23.3 - 29.3. 16.3 - 22.3. 9.3 - 15.3. 2.3 - 8.3.

únor: 23.2 - 1.3. 16.2 - 22.2. 9.2 - 15.2. 2.2 - 8.2.

leden: 26.1 - 1.2. 19.1 - 25.1. 12.1 - 18.1. 5.1 - 11.1.

Archiv IFK TV rok 2014

prosinec: 22.12 - 28.12. 15.12 - 21.12. 8.12 - 14.12. 1.12 - 7.12.

listopad: 24.11 - 30.11. 17.11 - 23.11. 10.11 - 16.11. 3.11 - 9.11.

říjen: 27.10 - 2.11. 20.10 - 26.10. 13.10 - 19.10. 6.10 - 12.10. 29.9. - 5.10.

září: 22.9. - 28.9. 15.9. - 21.9. 8.9. - 14.9. 1.9. - 7.9.

srpen: 25.8. - 31.8. 18.8. - 24.8. 11.8. - 17.8. 4.8. - 10.8.

červenec: 28.7. - 3.8. 21.7. - 27.7. 14.7. - 20.7. 7.7. - 13.7. 28.6. - 6.7.

červen: 23.6. - 29.6. 16.6. - 22.6. 9.6. - 15.6. 2.6. - 8.6.

květen: 26.5. - 1.6. 19.5. - 25.5. 12.5. - 18.5. 5.5. - 11.5. 28.4. - 4.5.

duben: 21.4. - 27.4. 14.4. - 20.4. 7.4. - 13.4. 31.3. - 6.4.

březen: 24.3. - 30.3. 17.3. - 23.3. 10.3. - 16.3. 3.3. - 9.3.

únor: 24.2. - 2.3. 17.2. - 23.2.10.2. - 16.2. 3.2. - 9.2.

leden: 27.1. - 2.2. 20.1. - 26.1. 13.1. - 19.1. 6.1. - 12.1. 30.12. - 5.1.Archiv IFK TV rok 2013

prosinec: 23.12. - 29.12. 16.12. - 22.12. 9.12. - 15.12. 2.12. - 8.12.

listopad: 25.11. - 1.12.18.11. - 24.11. 11.11. - 17.11. 4.11. - 10.11.

říjen: 28.10. - 3.11. 21.10. - 27.10. 14.10. - 20.10. 7.10. - 13.10. 30.9. - 6.10.

září: 23.9. - 29.9. 16.9. - 22.9. 9.9. - 15.9. 2.9. - 8.9.

srpen: 19.8. - 25.8.Studio regionální televize IFK Třinec
Regionální televize IFK Třinec
redakce tel.: 558 998 133, 558 998 134 mail: redakce@ifktv.cz url: www.ifktv.cz Vysílání je pod dohledem RRTV Tvorba stránek, webů, prezentací
Zásady zpracování osobních údajů FIBERA, s.r.o.